Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi


Spēkā sākot no 2022. gada 23. septembra.
 

Irinas Vdovičenko ārsta prakse homeopātijā, Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 010001128, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 – 21, Rīga, LV–1010, turpmāk — Ārsta prakse — nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.
 

 1. Vispārīgie noteikumi

  Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.
 2. Ārsta prakses Tiešsaistes–pakalpojumu pasūtīšana un apmaksa

  Dažus ārsta prakses pakalpojumus iespējams pasūtīt, apmaksāt un saņemt tiešsaistē. Šādu pakalpojumu nosaukumā ir vārds “Online”. Turpmāk šie pakalpojumi Lietošanas nosaukumā tiek saukti Tiešsaistes pakalpojumi.
  1. Ārsta prakses tiešsaistes pakalpojumu cenas norādītas blakus katra šāda pakalpojuma nosaukumam, kā arī — vispārējā ārsta prakses pakalpojumu sarakstā.
   Tiešsaistes–pakalpojumu cenā iekļauts:
   1. Tiešsaistē sniedzamā ārsta konsultācija. Ārsta konsultācijas cena ir atkarīga no konkrētā izvēlētā pakalpojuma.
   2. “Tiešsaistes–pasūtījuma servisa” izmaksa EUR 5,00.
  2. Lai pasūtītu un apmaksātu ārsta prakses Tiešsaistes–pakalpojumu:
   1. Aizpildiet visas obligātās pasūtījuma formas un nospiediet taustiņu “Es rezervēšu”. Tiešsaistes pakalpojuma cena pēc tam tiek parādīta uz ekrāna.
   2. Veiciet pakalpojuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.
  3. Divu augstāk minēto darbību veikšanas rezultātā jūsu pasūtījums būs pabeigts. Pabeigtais pasūtījums ir:
   1. Pasūtījums, kuram ir statuss “Jūsu rezervēšana apstiprināta un apmaksāta”.
   2. Jūs saņēmāt no ārsta prakses rezervējuma apstiprinājumu uz jūsu norādīto e–pastu un/vai SMS 30 minūšu laikā, kas satur Pasūtījuma numuru un jūsu pasūtījuma statusu “Jūsu rezervēšana apstiprināta un apmaksāta”.
  4. Tiešsaistes pakalpojuma saņēmējam ir jāpārliecinās, ka viņš ir saņēmis un viņam ir e–pasts, kas apstiprina aizpildītu pabeigtu Tiešsaistes–pakalpojuma pasūtījumu. Ja saņēmējs kādu iemeslu dēļ nesaņem e–pastu, kas apstiprina pabeigtu Tiešsaistes–pakalpojuma pasūtījumu, tas neatbrīvo Tiešsaistes–pakalpojuma saņēmēju no savstarpējām attiecībām ar ārsta praksi attiecībā uz šo pakalpojumu.
  5. Ja saņēmējam nav e–pasta, kas apstiprina Tiešsaistes–pakalpojuma pasūtījuma pabeigšanu un apmaksu, pakalpojuma saņēmējam ir tiesības rakstveidā pēc adreses booking@homeopataprakse.lv lūgt no ārsta prakses atkārtotu nosūtīšanu uz savu adresi e–pastu, kas apstiprina izpildīto pasūtījumu un viņam jānodrošina tā saņemšana no savas puses.
 3. Apmaksas noteikumi

  1. Samaksas valūta vietnē ir eiro.
  2. Tiešsaistes–pakalpojumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.
   1. Visa/Mastercard karšu maksājumi
   2. Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
   3. Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
   4. Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
   5. Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S–Pankki, Säästopankki
  3. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.
  4. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz ārsta prakses bankas kontu. Ja ārsta prakse kādu iemeslu dēļ anulēs jūsu pasūtījumu, jūs par to tiksiet informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
 4. Ārsta prakses Tiešsaistes–pakalpojumu saņemšanas noteikumi

  1. Pēc veiksmīgas pasūtījuma pabeigšanas (t.i. pasūtījumiem ar statusu “Jūsu rezervēšana apstiprināta un apmaksāta”), jūs varat saņemt ārsta prakses Tiešsaistes–pakalpojumu pasūtījumā norādītajā dienā un laikā, kāds norādīts pasūtījumā tehniskā veidā.
  2. Tiešsaistes–pakalpojumu saņēmējam ir tiesības un iespējas bezmaksas izmainīt pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku, ne vēlāk, kā 20 stundas pirms tā sākuma. Pasūtījuma izmainīšanai Tiešsaistes–pakalpojuma saņēmējs var izmantot atsauces saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā.
  3. Ārsta praksei ir tiesības izmainīt Tiešsaistes–pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku, saskaņojot to ar pakalpojuma saņēmēju, vai informējot pakalpojuma saņēmēju jebkādā veidā, ne vēlāk, kā 20 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma.
  4. Pilnīgs un kvalitatīvs tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Tiešsaistes–pakalpojuma saņēmējam pakalpojuma saņēmēja pusē — ir Tiešsaistes–pakalpojuma saņēmēja pienākums un atbildība. Ārsta prakse nav atbildīga par jebkādām nekārtībām un tehniskām problēmām, kuru dēļ pakalpojuma saņēmējs nav spējīgs saņemt ārsta konsultācijas Tiešsaistes–pakalpojumu un nekompensē nekādus pakalpojuma saņēmēja izdevumus vai zaudējumus.
 5. Atteikuma tiesības

  1. Tiešsaistes–pakalpojuma saņēmējam ir tiesības anulēt pasūtīto pakalpojumu sekojošos termiņos ar zemāk norādīto tiešsaistes sniedzamo ārsta konsultāciju izmaksas atgriešanas apmēru. Atteikuma nosacījumi, atmaksas apmērs un neatmaksājamās summas — summa, kas netiek atgriezta sakara ar ārsta prakses online rezervēšanas izdevumiem — norādītas zemāk tabulā.
   Tiešsaistes pakalpojumā iekļautā servisa nosaukums Cena Anulēšanas noteikumi
   Ne mazāk kā 20 stundas līdz Tiešsaistes–pakalpojuma sākumam * 5.1.2.punkts Mazāk kā 20 stundas līdz Tiešsaistes–pakalpojuma sākumam
   vai
   Tiešsaistes–pakalpojuma nesaņemšana pēc pakalpojuma saņēmēja iniciatīvas vai pakalpojuma saņēmēja vainas dēļ
   * 5.3.punkts
   Atgriežamā summa Summa, kas netiek atgriezta sakara ar ārsta prakses online rezervēšanas izdevumiem Atgriežamā summa Summa, kas netiek atgriezta sakara ar ārsta prakses online rezervēšanas izdevumiem
   Tiešsaistē sniedzamā ārsta konsultācija Atbilstoši Tiešsaistes pakalpojuma tarifam mīnus “Tiešsaistes–pasūtījuma servisa” izmaksa 100% 0 0 100%
   “Tiešsaistes–pasūtījuma serviss” *5.1.2.punkts EUR 5,00 0 100% 0 100%
   1. Tiešsaistes–pakalpojuma sākšanas laiks norādīts rezervēšanas apstiprinājumā, kas nosūtīts pakalpojuma saņēmējam pa e–pastu. Tiešsaistes–pakalpojuma sākšanas laiks — vietējais Latvijas laiks.
   2. “Tiešsaistes–pasūtījuma servisa” izmaksa — EUR 5,00 — netiek atgriezta. Iemesls: šie līdzekļi tiek ieturēti no pakalpojuma saņēmēja, lai kompensētu faktiskos ārsta prakses izdevumus tiešsaistes ieraksta tehniskajai nodrošināšanai saņēmējam, ko piegādā cita uzņēmuma piegādātāji. Pakalpojumu apmaksu no citu organizāciju piegādātājiem nav iespējams atgūt, Tiešsaistes–pakalpojuma anulēšanas gadījumā.
  2. Tiešsaistes–pakalpojuma saņēmējam jāanulē pasūtītais un apmaksātais pakalpojums, ja vairāk netiek plānots to saņemt.
  3. Pasūtīta un apmaksāta Tiešsaistes–pakalpojuma nesaņemšanas gadījumā pēc saņēmēja iniciatīvas, ārsta prakse ietur 100% Tiešsaistes–pakalpojuma izmaksas apmērā.
  4. Pasūtītā Tiešsaistes–pakalpojuma anulēšanas kārtība.
   1. Lai anulētu pasūtīto Tiešsaistes–pakalpojumu, pakalpojuma saņēmējam jāizmanto atsauce e–pastā, kas apstiprina pasūtījumu, vai nosūtīt e–pastu, par pasūtījuma anulēšanu uz booking@homeopataprakse.lv
   2. Par Tiešsaistes–pakalpojuma anulēšanas apstiprinājumu kalpo e–pasts, kas apstiprina anulēšanu un ko nosūta pakalpojuma saņēmējs.
   3. Tiešsaistes–pakalpojums ir anulēts tikai, kad saņēmējs saņēmis augstāk minēto e–pastu, kas apstiprina pakalpojuma anulēšanu.
  5. Ārsta prakse nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus pakalpojuma sniegšanai izmantoto interneta un IT–tehnoloģiju saprātīgas kontroles.
 6. Pircēja personas datu apstrāde

  Ārsta prakse apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pakalpojuma saņēmējs ir ievadījis pie Tiešsaistes–pakalpojuma pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e–pasts u.c.
 7. Strīdu izšķiršanas kārtība

  1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pakalpojuma saņēmējs un Ārsta prakse apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
  2. Puses visus starp Ārsta praksi un Pakalpojuma saņēmēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pakalpojuma saņēmēju un Ārsta praksi var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.
  3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

 

Uzdot jautājumu